2019.02.22. 16:05

A Medicover tökösen perrel fenyegetőzik. Megijedtem. :-)

A Medicover a múltkori blogbejegyzésem és levelezésünk után, amiben arra kértem Őket, hogy fizessék vissza a vizsgálat árát, most meglépte az ügyvédi kamarai jogtanácsos fenyegetőzés félelmetesen hangzó lépését és 50 millió 50 ezer Forint perre készül. :-) Félkövérrel szedve benne a válaszaim. 

Tisztelt Molnár Rita Judit,

A Medicover Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31. cégjegyzékszám: 01-10-042382, továbbiakban: Társaság), az alábbiakkal fordul Önhöz.

Ön 2019. január 22. napján a coachsurfing.blog.hu internetes felületen közzétett egy blogbejegyzést, amely a Társaság jó hírnevét sértő, alaptalan állításokat tartalmaz, azt a látszatot keltve, hogy a Társaság nem nyújtott megfelelő egészségügyi ellátást az Ön részére.

Valóban nem nyújtott megfelelő egészségügyi ellátást, hiszen prof. dr. Balázs Csaba endokrinológus szerint Önök tévesen negatív diagnózist állítottak ki, és ezt semmilyen törvény nem tiltja, hogy nyilvánosságra hozzam. 

A bejegyzésében szereplő, Társaság által sérelmezett és/vagy valótlan állítások, leírások a következők:

Bejegyzésében rögzíti, hogy: „nem tartom korrektnek, hogy endokrinológus végzettséget igénylő vizsgálatot radiológus végez, aki nem birtokolja a megfelelő szakmai tudást ahhoz, hogy felismerjen egy gyulladást, és ezzel veszélyezteti a betegek egészségét”.

Fenti állítás több szempontból is helytelen, téves és az Ön tájékozatlanságára utal. A pajzsmirigy ultrahang vizsgálat – a vonatkozó szabályok szerint - nem endokrinológus végzettséget, hanem radiológus végzettséget kíván. A képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat, - amilyen az ultrahang, ideértve a pajzsmirigy ultrahang vizsgálatot is – kizárólag megfelelő végzettséggel rendelkező szakorvos végezhet, mégpedig radiológus végzettséggel rendelkező szakorvos. Az Ön esetében egy több éves tapasztalattal bíró radiológus szakorvos végezte az ultrahang vizsgálatot, azaz olyan szakember, akinek megfelelő végzettsége (radiológus szakvizsgája) és gyakorlata van az ilyen vizsgálatok elvégzéséhez.

Azaz, a leírása, amelyből az következik, hogy a Társaságnál a pajzsmirigy ultrahang vizsgálatot endokrinológus végzettséggel rendelkező szakembernek kellett volna végeznie, nem felel meg a valóságnak, félrevezető. Mindezzel a blog olvasóiban azt a benyomást keltette, hogy a Társaság nem megfelelő szakembert biztosított a vizsgálat elvégzésére. Ezzel szemben az igazság az, hogy az Ön számára a Társaság a vonatkozó szabályoknak megfelelő, előírt végzettséggel és több éves tapasztalattal rendelkező szakorvost biztosított a vizsgálat elvégzésére.

Ezt a részt módosítottam az eredeti blogposztban: azaz az radiológus is végezhet pajzsmirigy ultrahangot.

A fent idézett írásának második része és az alábbi szövegrész szintén nem felel meg a valóságnak:

„Viszont rémisztő megtapasztalni, hogy előfordulhat náluk olyan, hogy teljesen negatív leletet adnak ki a kezükből, miközben nyilvánvalóan látható a pozitív eredmény a gyulladásra.”

Ahogyan arról Társaság a panaszlevelére adott válaszában is tájékoztatta Önt, a panasza kivizsgálása során a Társaság vezető radiológus szakorvosa áttekintette a pajzsmirigyéről készített ultrahang felvételt, és nem állapított meg kóros elváltozást, gyulladást. Azaz, két kompetens radiológus szakorvos véleménye szerint sem volt olyan elváltozás a pajzsmirigyében a vizsgálat időpontjában - 2018. november 26. napján -, amelyre Ön a bejegyzésében utalt. A Társaság ehelyütt fontosnak tartja rögzíteni, hogy a felvételek alapján a hivatkozott szakorvosi véleményekre tekintettel korábbi álláspontját fenntartja és azt kész további orvos szakértői véleménnyel is bizonyítani.

A 2018. november 26. napján elvégzett ultrahang vizsgálat során tehát kóros elváltozás, gyulladás nem volt látható. A Társaság szakorvosa az orvos-szakmai szabályoknak megfelelően, gondosan vizsgálta meg Önt. A leletben részletes leírást adott pajzsmirigye állapotáról, méretéről és szerkezetéről. Kórjelző elváltozást nem észlelt. Ennélfogva állítása, miszerint a Társaság veszélyeztette az Ön egészségét, teljes egészében valótlan.

A novemberi kinyomtatott leleteimet Dr. Balázs professzor megnézte, és megállapította a gyulladást az Önök által készített felvételeken is. Számomra az Önök által biztosított radiológus diagnózisa áll szemben Balázs professzoréval. Az, hogy most azt írja, hogy még ketten megnézték, nos ezt vagy elhiszem Önnek vagy nem. De az Intézmény dolgozói nem fognak a kollégájuk diagnózisával szemben mást állítani. Azóta már azt is megírták Önök nekem emailben, hogy a radiológus nem állíthat ki diagnózist, miközben a felénk, ügyfelek és betegek felé azt a téves benyomást keltik, hogy diagnózist kapunk. Ezek után nem tudom Önöket komolyan venni. De azt is megtehetjük, hogy az engem vizsgáló radiológus szakmai múltját összehasonlítjuk Balázs professzoréval, és majd eldöntöm, hogy ki diagnózisa helyes.

Amennyiben a Társaságnál végzett vizsgálat időpontjában valóban olyan gyulladás lett volna a pajzsmirigyében, amit állít, azaz már akkorra kialakult volna kóros elváltozás, akkor azt a radiológus szakorvos mindenképpen látta és jelezte volna. Ez azonban nem állt fenn, és – az Ön saját leírása alapján - az endokrinológus orvosa a későbbiekben végzett vizsgálat során sem tapasztalt olyan kóros elváltozást, ami gyógyszeres kezelést igényelne. Ezt támasztja alá az is, hogy a blogbejegyzése szerint Önnek endokrinológus orvosa csupán D vitamin és szelén szedését javasolta, gyógyszerkészítmény szedését nem. 

Balázs professzor a két lebenyben enyhe mértékű gyulladást göbökkel talált, ami nem olyan súlyos mértékű még, hogy vényköteles gyógyszereket írjon fel rá. Ha a gyulladás tovább romlik, akkor később vélhetően gyógyszert is kell szedni, de ez nem jelenti azt, hogy az enyhe gyulladás és göbök jelenléte egészséges azaz negatív diagnózis lenne. 

A Társaság nem vitatja, hogy később kialakulhatott olyan gyulladás, amit az Ön endokrinológus orvosa észlelhetett, azonban a novemberi vizsgálat során kóros elváltozás nem volt látható, azaz az Ön endokrinológus orvosa téves véleményt adott a Társaságnál készített felvételről. Fontos tény továbbá, hogy a két vizsgálat között több, mint egy hónap telt el, ami alatt állapotában változás következhetett be. Ezt azonban Ön a bejegyzésében nem vette figyelembe, hanem azt állította, hogy a Társaság szakorvosa hibás negatív leletet állított elő. Ez a valóságnak azonban nem felel meg.

Nem később alakult ki. Ott volt már novemberben is. Ne nézzen minket idiótának.  

Bejegyzésében rögzítette továbbá:

„Ha a Medicover vagy más magánintézmény elkér a vizsgálatért 22 000 Ft-ot, akkor ezért a pénzért jár a tisztességes diagnosztika.”

„Azaz röviden: Menj el endokrinológushoz, ha eltérő a lelet. Azt nem írták oda, hogy akkor is menj el, ha negatív a lelet, mivel a radiológusunk ehhez nem ért, szóval hiába voltál nálunk.”

A hivatkozott írásaival azt sugallta, hogy hozzá nem értő, inkompetens orvos vizsgálta meg Önt, továbbá, hogy a Társaság nem nyújtott megfelelő egészségügyi ellátást az Ön részére, mert – állítása szerint – a kiadott lelet téves megállapítást tartalmazott. Mindezzel a Társaságot negatív színben tüntette fel, megbízhatatlan magán egészségügyi szolgáltatóként beállítva. Ezen, valóságnak meg nem felelő, megalapozatlan állításaival és leírásaival megsértette a Társaság jó hírnévhez való személyiségi jogát.

Továbbra is ismétlem: Egy szakmailag kevésbé ismert Önök által foglalkoztatott radiológus kiadott egy negatív "diagnózist". Bocs, tudom, ez nem minősül Önök szerint diagnózisnak! Majd utána két hónappal később egy elismert és híres professzor jelzi, hogy a novemberi Medicoveres ultrahang képei is már gyulladtak. Ezáltal jogosan jutok arra a következtetésre, hogy az Ön radiológus kolleganője felületes volt, vagy pedig nem ért megfelelően a pajzsmirigy--gyulladás felismeréséhez.  

Fentiek alapján tehát Ön jogsértően állította blogbejegyzésében, hogy a Társaság szakorvosa nem rendelkezik megfelelő szakmai tudással a pajzsmirigy gyulladás felismeréséhez, valamint bejegyzésében a Társaság jó hírnevét sértve utalt arra, hogy a Társaság nem végzett ’tisztességes’ diagnosztikai vizsgálatot. Továbbá jogsértően azt sugallta, hogy a radiológus szakorvos gondatlanul járt el, valamint valótlanul állította, hogy – ebből következőleg - a Társaság az Ön egészségét veszélyeztette. Mindezzel azt sugallta a blog olvasóinak, hogy a Társaság megbízhatatlan és felelőtlen magán egészségügyi szolgáltató, aki a szükséges végzettséggel és tapasztalattal nem rendelkező orvossal végeztette az Ön pajzsmirigy ultrahang vizsgálatát. Ezen sérelmes és valótlan állításokat Ön nagy nyilvánosság számára tette elérhetővé, nem csak a blog.hu-n, hanem közösségi oldalán (facebook), továbbá az index.hu index2 rovatában is. Ennélfogva a valótlanságokat tartalmazó blogbejegyzést rengeteg ember láthatta, ami növeli a jogsérelmet. További súlyosító tényező, hogy Ön pontosan tisztában volt azzal, hogy bejegyzésével milyen sok embert érhet el, hiszen ezzel kezdte panaszának leírását is, ráirányítva a Társaság figyelmét arra, hogy Ön egy olvasott blogot ír. Továbbá Ön meg sem várta a Társaság panaszra adott érdemi válaszát (amelyet a vonatkozó jogszabályok alapján 30 napon belül kell továbbítani), hanem 5 nap után közzétette bejegyzését. Mindez az Ön rosszhiszeműségére utal. Ehelyütt szükséges kiemelni azt, hogy a nyilvánosság, melyre Ön panaszlevelében is utalt, nem csak előnyt jelent, hanem felelősséggel is jár. Következmények nélkül más jó hírnevét sértő valótlanságokat nagy nyilvánossággal közölni nem lehet.

Rosszhiszeműség? A panaszlevelemet az ügyfélszolgálati email címük mellett elküldtem még a cég vezérigazgatójának és operatív igazgatójának is, akik a mailtrack riportja szerint ebben az öt napban nagyon sokszor megnyitották és elolvasták azt. Öt napon keresztül azonban ők sem írtak vissza semmit, ignorálva ezzel a panaszkezelés alapvető szabályát: gyorsan és hatékonyan kell reagálni, főleg, ha egy visszatérő ügyfélről van szó. 


Ön a valótlanságokat tartalmazó és a Társaságot rossz színben, megbízhatatlan magán egészségügyi szolgáltatóként feltüntető blogbejegyzésével súlyosan megsértette a társaság jó hírnévhez való jogát. E sérelem jelentős, figyelemmel arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely esetében az orvosokba, és az egészségügyi szolgáltatókba vetett bizalomnak nagy jelentősége van a szolgáltató kiválasztásánál. Bejegyzésével pedig a Társaság, mint magán egészségügyi szolgáltató hátrányos megítélését idézte elő. 

Önök meg súlyosan megsértették és veszélyeztették az egészségemet. Ha a radiológus "diagnózisát" megbízhatónak ítéltem volna, akkor nem mentem volna további pajzsmirigy vizsgálatokra, amiben kiderült a már régóta fennáló gyulladás és göbök jelenléte. Önök a honlapjukon a pajzsmirigy-vizsgálat leírásban is említik, hogy negatív vizsgálat esetén további vizsgálatok nem szükségesek. Az én példám a bizonyíték rá, hogy nagyon is szükségesek. 

Fentiekre tekintettel a Társaság ezúton felhívja Önt, hogy a bejegyzéséből törölje a Medicover megnevezést, és a Társaságra vonatkozó sérelmes és valótlan részeket, így különösen a jelen levélben hivatkozott szövegrészeket. Ezen kívül törölje azon kommenteket is, amelyek a Medicover elnevezést tartalmazzák (a blog.hu-ról ill. facebook-ról, amennyiben vannak ilyenek), továbbá a Medicoverrel összeköthető facebook bejegyzéseiből a Medicover elnevezést, a jelen e-mail kézbesítésétől számított 2 napon belül.

Továbbá törölje a Társaság honlapjáról származó képeket és leírásokat, figyelemmel arra, hogy azok védettek és a Társaság nem adott felhatalmazást Önnek azok átvételére.

Milyen képekről beszél? A honlapjukról semmilyen képet nem használtam fel a blogbejegyzésben. A pajzsmirigy ultrahang leírást tartalmazó oldal, ahonnan 2 mondatot vettem át és a történet szempontjából szó szerint voltam köteles idézni azt, meg az én érveimet támasztja alá, ugyan miért törölném?

Fentieken kívül tegyen közzé blogján egy olyan nyilatkozatot (és a blogbejegyzést linkelje a facebook-on), amelyben elismeri, hogy korábban a valóságnak nem megfelelően állította azt, ill. utalt arra, hogy a Medicover Zrt-nél nem megfelelő szaktudással rendelkező orvos végezte az ultrahang vizsgálatot. Ezzel szemben a valóság az, hogy az előírt végzettséggel rendelkező és tapasztalt radiológus szakorvos végezte a vizsgálatot, aki negatív leletet állított ki, tekintettel arra, hogy a vizsgálat időpontjában kóros elváltozás a pajzsmirigyben nem volt látható, megállapítható. Azaz, nem felelt meg a valóságnak az az állítás sem, mely szerint téves lelet került kiállításra, amellyel a Társaság egészségét veszélyeztette.

A Társaság továbbá ezúton felhívja Önt, hogy a jövőben tartózkodjon a Társaság jogait és jogos érdekét sértő magatartástól.

A Társaság jelzi továbbá, hogy fenntartja a jogot jó hírnevének megsértése miatt sérelemdíj iránti igényének, továbbá egyéb, a vonatkozó törvény szerinti igényeinek érvényesítésére, valamennyi felmerülő költség (orvosi szakértői díj, jogi munkadíj stb.) áthárítása mellett. A Társaság sérelemdíj iránti igényét előzetesen 50.000.000,-Ft összegben határozza meg, jogtanácsosi munkadíjként pedig 50.000.- Ft átalányösszeget jelöl meg.

Egyben a Társaság tájékoztatja, hogy jelen levél megküldésével párhuzamosan a fentiek bírósági eljárás keretében történő érvényesítése érdekében a megfelelő jogi lépéseket megtette.

Semmit nem törlök. Sőt ezt a levelet is publikálom. 

Tisztelettel:

 I. B.
kamarai jogtanácsos
MEDICOVER
Cím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.

www.medicover.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://couchsurfing.blog.hu/api/trackback/id/tr3314643338

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Le a spammerekkel · http://ketkerekenoutival.blog.hu/ 2019.02.22. 17:04:29

Amit hozzá tudok szólni: én is úgy tudom, hogy UH-t radiológusnak illik elvégeznie. Rajtam neurológus csinálta... az elhanyagolt cukrom ellenére a lelet szerint semmi gond a nyaki erek állapotával, ha jól értettem amit írt. Fura...

Le a spammerekkel · http://ketkerekenoutival.blog.hu/ 2019.02.22. 17:11:25

Közben keresgéltem. A Google értékelések közt is elég sok a negatív, valamiért én is úgy emlékszem, hogy nem szeretnék hozzájuk menni, csak azt nem tudom, hogy a szolgáltatásuk minősége vagy az áraik vették el a kedvem a cégtől.

Dávid1224 2019.02.23. 10:52:32

Azt hiszed különleges eset?
A szégyen, hogy 40 évesen már nyugdíjasként viselkedsz.
Aki panasz nélkül addig jár orvosokhoz, amíg nem találnak valamit, annál előbb utóbb találnak, mert az orvosok a betegekből élnek.
Akármilyen professzor úrnál is voltál, egy bíróságon soha nem fognak elfogadni olyan betegséget, amire az orvos nem javasol semmit.
Vitamin hiány nem betegség, ahogy a szegénység sem.

Jövőhéten perelsz, mert az orvos nem szólt, hogy kövér vagy?

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2019.02.24. 10:07:12

@Dávid1224: tévedés . Itt van pl az én meg a lányom betegsége : Mody1 diabétesz. Genetikailag tesztelve mindkettőnknél. Neki meg semmit nen kell szednie, vagy szúrnia, nálam is elég lett volna diéta egy ideig ha hamarabb csipik el( de idővel mindketten inzulindependensek leszünk )

Dávid1224 2019.02.24. 11:38:47

@tildy[UK]: Vannak ott bajok :D
Tehát még semmit nem hallottál a hízás következményeiről, ami nem betegség, de rizikó faktor.
Meghíztál és az orvosokra fogtad, hogy cukorbeteg lettél? Mennyire perelted be őket?
A genetika is csak egy rizikó faktor, ahogy egy pötty egy képen. A rizikó faktor olyan, mint a nyári gumi télen, vagy a kialvatlan személy.
Valaki a pöttyet okolja egész savanyú életéért, más azt mondja ő tehet róla és ellene.

Dávid1224 2019.02.24. 11:56:42

Na még annyit, hogy Angliában nem is használnak téli gumit, viszont gondolom mindenre van genetikai szűrés.
És mi van, ha csak feldobnak egy érmét és az az eredmény? Ja, hogy ki van írva hogy DR?
Na midegy, befejeztem ...

Le a spammerekkel · http://ketkerekenoutival.blog.hu/ 2019.02.24. 14:54:03

@Dávid1224: képes voltál ezért új nicket gyártani? Mintha nem látszana anélkül is, hogy mlyen primitív barom vagy.

pleszroland 2019.02.24. 18:10:59

"De azt is megtehetjük, hogy az engem vizsgáló radiológus szakmai múltját összehasonlítjuk Balázs professzoréval, és majd eldöntöm, hogy ki diagnózisa helyes."

Erre csak van jobb megoldás mint, hogy egy orvosilag nem képzett érintett döntse le. Az, hogy valaki tapasztaltabb nem jelenti, hogy automatikusan minden esetben.

Dávid1224 2019.02.24. 19:52:28

@Le a spammerekkel: Milyen dupla nick név?
A korház nyilván megnézte az mri képeket több kollégával is. Ha perre kerül a sor, a 65 éves dr. Balázst nem lehet perelni, tehát az az ostor a blog írón fog csattanni.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2019.02.25. 10:21:15

@Dávid1224: ha kicsit is többet tudnál a Mody cukorbetegsegrol ( not preventible, predictible) akkor nem írogatnal ilyen hülyeségeket. Fogyassal sem szüntethető meg, egyes egyedül csak a gensebeszettel, majd valamikor jópár év múlva. Semmi baj ha nem ismered a hármas típusú diabeteszt , amelynek ez egyik típusa, csak akkor hulyeseget ne írogass. Jahm reklamalhatok az osoknel, hogy csesszetek meg miért ezt örököltem. Mint írtam, a Mody nem kivédhető , genetikailag kódolt , hogy leáll a hasnyálmirigy inzulintermelese . Nomeg itt a 11 hós lányom is, nem elhízott , mégis cukorbeteg lesz . És pont. Hacsak addigra a gensebeszet annyit nem fejlődik.

Amigy dehogy fogtam én az orvosokra, papírom van róla, hogy elsőre felrediagnosztizaltak

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2019.02.25. 10:29:56

@Dávid1224: ott nálad bajok? Valóban . Itt van egy kis muvelodnivalo , mert rad fér . www.diabet.hu/upload/diabetes/magazine/dh1401_5cikk_BodnarAnita_20140915.pdf?web_id=

A modynak köze nincs az elhízáshoz , sőt többnyire átlagos bmi jellemzi . A hármas típusú diabétesz alá sorolják , mivel genetikai , és egyedül gensebeszettel lenne megúszható . Lehetsz akár a világért sportolója, mindig egészségesen érkezve, Akkor is előbb utóbb inzulnra lenne szükséged ebben az esetben. A korai diagnosztika, mint ami a lányomnál történt születésekor, abban segít, hogy megfelelő kezelést kapjon időben a beteg. Ugyanis teljesen más gyógyszerek reagálunk jobban mint egy átlagos kettes típusú cukorbeteg. Plusz nem kezelik félre egyes kint, ha véletlenül a gyerekkorában jönne elő. Not preventible, predictible

Dávid1224 2019.02.25. 12:51:27

@tildy[UK]: 5. osztályos tananyag, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár.
Minden 3.tip cbeteg lehet Mobys, de nem Minden Mobys cukorbeteg, ahogy a lányod se.
Sajnálom, hogy a rizikófaktor jelentése nem ment át.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2019.02.25. 13:21:53

@Dávid1224: Mody, nem Moby. Teljesen átjött , mit jelent a rizikófaktor, neked nem sikerült megértenéd, hogy ez nem rizikófaktor , ez genetikailag kódolt betegség , ami mindenképp előjön . És de minden Mody1-es inzulindependens lesz valamikor, a lanyom is Mody1 cukorbeteg, ami azt jelenti, hogy 11 éves korától számítva bármikor LE FOG Állni a hasnyalmirigye inzulintermelese . Lehet 11 lehet 40 évesen . Szóval nem minden cukorbeteg Mody cukorbeteg, de minden Mody1 cukorbetegnek előbb utóbb külső inzulinra lesz szüksége , ha a világ legegészségesebb sportolója, akkor is. Ez nem rizikófaktor , hanem génekben kódolt előre látható betegség. De akkor magyarul is leírom mit jelent amit fentebb írtam már: megkérdeztem az orvost bármilyen étrenddel bárhogyan megelőzhető-e ez a betegség. A válasza az volt , hogy nem , semmilyen módon. Magyarán: ha csak rizikófaktor lenne akkor megelőzhető lenne. Ez nem az. Nem véletlen írtam a verzekenyseget is példának .

Yumurdzsak 2019.03.20. 09:32:08

Nem elég h tátott szájjal szaladtál a f***erdöben, de még rá is teszel egy lapáttal. De akkor miért törölted az eredeti posztot ha ilyen kemény vagy?

nikita · http://couchsurfing.blog.hu 2019.03.20. 14:22:03

@Yumurdzsak: eloszor is most ki a szàdat. Masodszor nem en zaroltam a posztot, hanem a blog.hu

Yumurdzsak 2019.03.20. 17:44:01

@nikita: mi bajod a fűzfaerdővel? Levette az index? Akkor lehet, h ideje lenne ügyvédet keresned.
süti beállítások módosítása